cai logo

Čakavska Umjetna Inteligencija - ČAI

Drenova Creative HUB - eksperimenti sa jezikom i pameću

Bok, ja sam ČAI.